Sau một thời gian “xúi dục” và cố vấn bạn ấy đã thay da đổi thịt

1  
Sau một thời gian “xúi dục” và cố vấn bạn ấy đã thay da đổi thịt.
Nghe nói bạn ấy đang “thai nghén” để cho ra dòng SP mới thì phải.
Chúc mừng bạn đã quyết tâm thay đổi.
See Translation