Sáu năm

1  
Sáu năm. Giây phút của sự hội ngộ.
Chúc các bạn của tôi luôn vui và hạnh phúc bên trời Tây.
See Translation