tại sao có quá nhiều cô gái Tây Âu tóc vàng mắt xanh hoặc Nam Mỹ tóc đen mắt nâu với điểm chung là avatar xinh đẹp sô cam bưởi khủng đến kết bạn với tôi

tại sao có quá nhiều cô gái Tây Âu tóc vàng mắt xanh hoặc Nam Mỹ tóc đen mắt nâu với điểm chung là avatar xinh đẹp sô cam bưởi khủng đến kết bạn với tôi? rất tiếc phải từ chối các cô nhé, khuyên các cô nên ưu tiên dùng hàng trong nước mình đi, thế giới vẫn còn nhiều nhan sắc mà, nhan sắc này tôi nguyện dành cho quê hương rồi