Tâm bất dính giữa dòng đời vạn thính =)))))

1  
Tâm bất dính giữa dòng đời vạn thính =)))))
See Translation