Tháng sáu nóng như đổ lửa

1  
Tháng sáu nóng như đổ lửa
Cây sấu già thả chiếc lá xanh..

http://mp3.zing.vn/…/Bai-Ca-Thang-Sau-Tran-Th…/ZWZ97OWU.html
See Translation

Comments are closed.