Thật không thể tin được

Thật không thể tin được, vào ngày hôm qua, 19.05.2017, bài hát Như có Bác Hồ mới được cấp phép phổ biến.
Như vậy là tôi, các bạn, chúng ta trước giờ toàn hát lậu bài này.
Quả thực là muốn sống theo hiến pháp và pháp luật cũng không hề dễ.