Thương quá nhìu mà không hề có tin nhắn hồi đáp

1  
Thương quá nhìu mà không hề có tin nhắn hồi đáp.. :)) *Feeling tổn thương*
See Translation

Comments are closed.