Trên đời có 2 người luôn truyền cảm hứng cho mình về cái sự chửi

1  
Trên đời có 2 người luôn truyền cảm hứng cho mình về cái sự chửi. Một là má Châu (mẹ của mình), người còn lại không ai khác chính là má Hà. : )))
See Translation

Comments are closed.