“”‘” Trí tưởng tượng có sức mạnh gấp 1 ngàn lần trí thông minh “‘”‘

1  
“”‘” Trí tưởng tượng có sức mạnh gấp 1 ngàn lần trí thông minh “‘”‘
See Translation