Trưa nắng chói lọi như này mà tối mưa sao trầm buồn quá

1  
Trưa nắng chói lọi như này mà tối mưa sao trầm buồn quá.. Hiuhiu
#saigon
See Translation

Comments are closed.