Trước khi sinh bà mẹ phải chịu những nỗi đau thể xác tưởng chừng vô cùng lớn

1  
Trước khi sinh bà mẹ phải chịu những nỗi đau thể xác tưởng chừng vô cùng lớn, nhưng chính nỗi đau đó dường như quá bé nhỏ trước sự ra đời tuyệt điệu, khuôn mặt thánh thiện của đứa bé.
Cuộc sống luôn là vậy… mọi điều tuyệt vời, thiện lành trong thế giới có được đều trải qua sự khổ hạnh và rèn luyện.. hãy nghĩ đến điều tuyệt vời mà bạn sẽ đạt được thì những nỗi khổ ,đau buồn của bạn sẽ bé nhỏ lại và cảm thấy bình an hơn…. om shanti
See Translation