Vì thể thao là lẽ sống của đời em

Vì thể thao là lẽ sống của đời em
Sáng nào có lịch đi dạy là đặt đồng hồ báo thức đúng 6:10, quần áo đã để sẵn từ đêm hôm trước, đúng 6:20 là nhảy lên xe, mà đến lớp mấy giờ là tuỳ thuộc vào cái cầu Kênh Tẻ huyền thoại. Hôm nay đường vắng nên tới nơi lúc 6:45, lớp 7h mới bắt đầu nên tha hồ chụp choẹt, kakaka