We should call for a boycott of Quang Binh tourism

1  
We should call for a boycott of Quang Binh tourism, for the sake of saving Son Doong cave.
Lên tiếng (chắc là) ko ăn thua, tẩy chay du lịch QBinh đi để chúng nó dừng lại. Dẫu biết là sẽ có thiệt hại trong ngắn hạn, nhưng sẽ tốt hơn cho dài hạn.
See Translation