Xem dự báo thời tiết trên VTV24 hôm nay có hiển thị dòng chữ rất to kèm bình luận của BTV: TRÁNH TRÚ MƯA DƯỚI CÁC CÔNG TRÌNH KIÊN CỐ

Xem dự báo thời tiết trên VTV24 hôm nay có hiển thị dòng chữ rất to kèm bình luận của BTV: TRÁNH TRÚ MƯA DƯỚI CÁC CÔNG TRÌNH KIÊN CỐ.
Em nghe đọc và xem chữ xong thì trong lòng hơi thắc mắc, vậy cuối cùng nội dung này nghĩa là như thế nào? Tránh chạy vào đấy hay nên chạy vào đấy để tránh mưa?