Yêu ai đó không phải là việc xấu

Yêu ai đó không phải là việc xấu. Ghét ai đó cũng không phải là việc xấu. Nhưng ép buộc người khác phải yêu giống mình là việc xấu. Ép buộc người khác phải ghét giống mình là việc xấu. Chửi bởi, lăng mạ người khác vì người ta không yêu hoặc không ghét giống mình cũng là việc xấu.