“” Yếu tố duy nhất có thể mang lại cho bạn sự bảo vệ và che chở khỏi tác động phá hoại của lòng ghen ghét và tức giận là thực hành tính khoan dung và kiên nhẫn của mình

1  
“” Yếu tố duy nhất có thể mang lại cho bạn sự bảo vệ và che chở khỏi tác động phá hoại của lòng ghen ghét và tức giận là thực hành tính khoan dung và kiên nhẫn của mình. …”
___DLLM14___
See Translation

Comments are closed.